कविलासी नगरपालिका दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन

k|d'v k|zf;lso clws[t sfof{nodf gcfPkl5 ;'g;fg ag]sf] ;nf{xLsf] sljnf;L gu/kflnsfsf] sfof{no . tl:j/ M cf]dk|sfz 7fs'/÷sflGtk'/

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन बनेको छ ।
राजनीतिक किचलोले गर्दा त्यहाँ नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन मानेका छैनन् । केही दिनअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ अधिकृतलाई कविलासीमा खटाएको बताए पनि उनी हालसम्म कार्यालय नआएका बुझिएको छ । मन्त्रालयको वेबसाईडमा नयाँ कार्यकारी अधिकृत खटाइएको उल्लेख गरे पनि कोही पनि हाजिर नभएका नगरप्रमुख कौशलकिशोर रायले जानकारी दिए ।
कविलासी नगरपालिकाकै सलेमपुर घर भएका प्रदेश सभा सांसद सञ्जय रायले आफू अनुकुल काम नगरे आक्रमण गर्ने सम्मको धम्की दिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतो गत पुस ७ गते अन्यत्र सरुवा गराएर गएका छन् । प्रदेश सभा सांसदले धम्की दिएको घटना सञ्चारमाध्यम मार्फत व्यापक भएपछि कविलासीमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन नमानेका स्रोतले जनाएको छ ।
कविलासी नगरपालिकामा समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सञ्जय राय र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित नगरप्रमुख कौशलकिशोर राय यादवबीच राम्रो सम्वन्ध छैन् । प्रदेश सांसद र नगरप्रमुखबीचको विवादले नगरपालिकाबारे सबैतिर गलत सन्देश गएको भन्दै नगरवासीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यस्तै दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि अधिकृत नहुँदा विकासका काम र नगरपालिकाबाट आफूहरुले पाउने सेवा सुविधा समेत ठप्प हुँदा नागरिक स्तरमा नैराश्यता बढेको छ ।